Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAYAQIN

ƏLAYAQIN : Turuz Dictionary

-əlayağın yapuqsa, geniş evrən dar gəlir. (yapuqsa: bağlısa)

ƏLAYAQIN : Turuz Dictionary

-işləyən başın əlayağı iş bulur, işləməz başın əlayağın don urur. (işləyən başın əlayağı iş tutur)

ƏLAYAQIN : Turuz Dictionary

-əlayağın yapuqsa, geniş evrən dar gəlir. (yapuqsa: bağlısa)

ƏLAYAQIN : Turuz Dictionary

-işləyən başın əlayağı iş bulur, işləməz başın əlayağın don urur. (işləyən başın əlayağı iş tutur)