Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBƏTTƏQİ

ƏLBƏTTƏQİ : Turuz Dictionary

əlbətdəki. əlbətki. sağındıki. müsəlləmdiki.
yanlış demiş:
sevənin qoğan sevgisiz qalar, sağındıki bu olmadı başqasın tapar

ƏLBƏTTƏQİ : Turuz Dictionary

əlbətdəki. əlbətki. sağındıki. müsəlləmdiki.
yanlış demiş:
sevənin qoğan sevgisiz qalar, sağındıki bu olmadı başqasın tapar