Multilingual Turkish Dictionary

ƏLMÜDAM

ƏLMÜDAM : Turuz Farsca - Türkce

izigedərli həmişə. üznüksüz. üzülmədən. qırılmadan