Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏQİLƏR

ƏLTƏQİLƏR : Turuz Dictionary


əldəkilər dərəkini bilməsən, gələnlərə dərək vermən quşqulu. (gələnlərə: gələcəkdə əldə etdiklərivə). (quşqulu: şəggili. olumsuz)

ƏLTƏQİLƏR : Turuz Dictionary

-əldəkilər sevilsin, istəkləriz edilsin, keçmişləriz silinsin, yeni günlə doğgilən

ƏLTƏQİLƏR : Turuz Dictionary

-əldəkilər sayılmır, göydəkilər alınmır. (sayılmır: dəğərlənmir)

ƏLTƏQİLƏR : Turuz Dictionary


əldəkilər dərəkini bilməsən, gələnlərə dərək vermən quşqulu. (gələnlərə: gələcəkdə əldə etdiklərivə). (quşqulu: şəggili. olumsuz)

ƏLTƏQİLƏR : Turuz Dictionary

-əldəkilər sevilsin, istəkləriz edilsin, keçmişləriz silinsin, yeni günlə doğgilən

ƏLTƏQİLƏR : Turuz Dictionary

-əldəkilər sayılmır, göydəkilər alınmır. (sayılmır: dəğərlənmir)