Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİZTİRMƏK

ƏMİZTİRMƏK : Turuz Dictionary

əmizdirmək. döşə salmaq

ƏMİZTİRMƏK : Turuz Dictionary

əmizdirmək. döşə salmaq