Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏQÖMƏCİ

ƏMƏQÖMƏCİ : Turuz Dictionary

əməköməci. əmənçi kömənçi

ƏMƏQÖMƏCİ : Turuz Dictionary

əməköməci. əmənçi kömənçi