Multilingual Turkish Dictionary

ƏMUDİ DURUMDA, HALƏTDƏ

ƏMUDİ DURUMDA, HALƏTDƏ : Turuz Farsca - Türkce

dikə qonucda
nə qonucda yaşırız