Multilingual Turkish Dictionary

ƏNİŞTANINA

ƏNİŞTANINA : Turuz Dictionary

-ənişdanına şinişdanı qoyarlar. (yaman) (ənişdanına şinişdanı
amına hacatı)

ƏNİŞTANINA : Turuz Dictionary

-ənişdanına şinişdanı qoyarlar. (yaman) (ənişdanına şinişdanı
amına hacatı)