Multilingual Turkish Dictionary

ƏNBAR ZİRZƏMİNİ

ƏNBAR ZİRZƏMİNİ : Turuz Farsca - Türkce

saltuğ (> sərdabə) < saltuğ (< sal: aşağ + tuğ:bağlı. örtük). > dərində, yer altı olan otaq, bağlı yer