Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDUHGİN OLMAQ

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

acınışmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

acşınmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

alta alınmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

asdırınmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ıdaqlanmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ıqıtlanmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ıqtalanmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dərdinişmək

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

etgilənmək

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əsriğinmək əsirgənmək. əsrəğinmək. əsəğinmək. heyifsinmək. əfsus yemək. təəssüflənmək

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

içlənişmək

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

içşinmək

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kitirlənmək kədərlənmək. qəhərlənmək

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qadanışmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qaqalnışmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qaqnışmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qaqrınışmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qaqşınmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qaqtınışmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qapallanmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qayğınışmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qayrınışmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qəhərlənmək

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

pıtaqlanmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

saldırınmaq

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

təpəllənmək

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

təpillənmək mütəəssirlənmək. təsirlənmək

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

üzşünmək

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

üzünlənmək

ƏNDUHGİN OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

üzünüşmək