Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLİ

ƏQİLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkili.
əkilmə.
əkilmiş yer.
ərdəmli. ədəbli. tərbiyəli. müəddəb. mədəni. mədəniyyətli.
yetikli. yetərlik bəlqəli. sənədli. təsdiqli. səlahiyyətli. usda

ƏQİLİ : Turuz Dictionary

əkili (< əkmək). ədəbli. tərbiyətli. müəddəb. savadlı

ƏQİLİ : Turuz Dictionary

-əkili, əkidən susar, əkisiz, susdurdum sanar. (əkili: əkitli: ədəbli. tərbiyətli. {utlu, utundan susar, utsuz, susdurdum sanar. (ut: uy. həya)}

ƏQİLİ : Turuz Dictionary

əkili (< əkmək). ədəbli. tərbiyətli. müəddəb. savadlı

ƏQİLİ : Turuz Dictionary

-əkili, əkidən susar, əkisiz, susdurdum sanar. (əkili: əkitli: ədəbli. tərbiyətli. {utlu, utundan susar, utsuz, susdurdum sanar. (ut: uy. həya)}