Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLƏTMƏK

ƏQİLƏTMƏK : Turuz Dictionary

əkilətmək. əknitmək. əkləndirmək. toxdatmaq. dikilətmək. diklətmək. dikitmək. durdurmaq. aramlatmaq

ƏQİLƏTMƏK : Turuz Dictionary

əkilətmək. əknitmək. əkləndirmək. toxdatmaq. dikilətmək. diklətmək. dikitmək. durdurmaq. aramlatmaq