Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLMİŞSƏ

ƏQİLMİŞSƏ : Turuz Dictionary


əğilmişsə içə su, qaynar bulaq qurudu. (kütaçuğ. şansısız). (əğilirsə su içə , qaynar bulaq quruyar)

ƏQİLMİŞSƏ : Turuz Dictionary


əğilmişsə içə su, qaynar bulaq qurudu. (kütaçuğ. şansısız). (əğilirsə su içə , qaynar bulaq quruyar)