Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLMƏYİB

ƏQİLMƏYİB : Turuz Dictionary

-əkilməyib, çiğ, körpə, xam qalan yer: gərə. gərgə. gərikə. (< gərmək).
əkini yaxcı əkməyib, hər yan gərəğdi.
əkilməyib, gəlişə, ayışa (ayişə) bıraxılan topraq: gən salı. gen salı. qısır.
bu il bu bölgənin çoxun tarlaların gen salısı

ƏQİLMƏYİB : Turuz Dictionary

-əkilməyib, çiğ, körpə, xam qalan yer: gərə. gərgə. gərikə. (< gərmək).
əkini yaxcı əkməyib, hər yan gərəğdi.
əkilməyib, gəlişə, ayışa (ayişə) bıraxılan topraq: gən salı. gen salı. qısır.
bu il bu bölgənin çoxun tarlaların gen salısı