Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLMƏYİN

ƏQİLMƏYİN : Turuz Dictionary


yaşam, qalxmaq üçün əğilməyin bacarmaqdır

ƏQİLMƏYİN : Turuz Dictionary


yaşam, qalxmaq üçün əğilməyin bacarmaqdır