Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİNÇİLİQLƏ

ƏQİNÇİLİQLƏ : Turuz Dictionary

əkinçiliklə. kişavərzi.
əkinçiliklə bağlı nərsələr: sürək. sürüm. əkinçilik

ƏQİNÇİLİQLƏ : Turuz Dictionary

əkinçiliklə. kişavərzi.
əkinçiliklə bağlı nərsələr: sürək. sürüm. əkinçilik