Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİNTƏN

ƏQİNTƏN : Turuz Dictionary


əkitən əkindən olur. (öğrətən öğrəncidən olur)əkitən əkitlə olur. (öğrətən öğrətməklə olur). (əkinən əkitən olur). (öğrətilən öğrətən olur)

ƏQİNTƏN : Turuz Dictionary


ürün umar əkin əkən əkindən, bərə görsün zumar yığsın işindən

ƏQİNTƏN : Turuz Dictionary


əkitən əkindən olur. (öğrətən öğrəncidən olur)əkitən əkitlə olur. (öğrətən öğrətməklə olur). (əkinən əkitən olur). (öğrətilən öğrətən olur)

ƏQİNTƏN : Turuz Dictionary


ürün umar əkin əkən əkindən, bərə görsün zumar yığsın işindən