Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİRƏM

ƏQİRƏM : Turuz Dictionary

əğirəm. əyirəm.
diləgizə baş əyirəm

ƏQİRƏM : Turuz Dictionary

-qarşında baş əyirəm, əllərindən öpürəm

ƏQİRƏM : Turuz Dictionary

əğirəm. əyirəm.
diləgizə baş əyirəm

ƏQİRƏM : Turuz Dictionary

-qarşında baş əyirəm, əllərindən öpürəm