Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏBƏ

ƏQƏBƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkəbə. dırmaşarax dağlarda çıxılan yer. dımaşıq

ƏQƏBƏ : Turuz Farsca - Türkce

gərdənə

ƏQƏBƏ : Turuz Farsca - Türkce

giriv

ƏQƏBƏ : Turuz Farsca - Türkce

kərəv

ƏQƏBƏ : Turuz Farsca - Türkce

kərvə

ƏQƏBƏ : Turuz Farsca - Türkce

yarıq