Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏBMANDƏ

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

abtal

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ardıc arda, dala, geriyə çəkən. mürtəce. dalı qalmış. (# aldıc: mütərəqqi)

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

artalın (art dal).
artalın uşaq.
artalın beyinlər.
artalın ölkələr

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

artdalın geri qalmış.
ilgərin artdalın ölkələr

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

azgəlişmiş

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

dal qalmış

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

dalı qalmış gerik

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

dalı qalmış

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

dalsun dalı qalmış

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

düşük dalı qalmış.
düşük ölkələr

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ərməmiş

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

gecikmiş

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

gecişmiş

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

geri qalmış

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

geri, dalda qalmış

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

gerisak

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

gersək

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

geyqalan dalıqalan

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

gəlişməmiş

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

gic

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

gicikmiş

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

izərin izgeyin. dalgeyin. dalı qalmış

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

koruz gəlişməmiş

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qalışmış dalı qalmış.
qalışmış gəlişmiş

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıçtır

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıstır

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

oluşmamış

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

sırtlan

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ulaşmamış

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yetinməmiş

ƏQƏBMANDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yetişməmiş