Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏLİK

ƏQƏLİK : Turuz Dictionary

əkəlik. yalmalıq. yamalıq. vəsləlik. yamaq vurulmada işlənən tikə. yamaq vurulmalı

ƏQƏLİK : Turuz Dictionary

əkəlik. yalmalıq. yamalıq. vəsləlik. yamaq vurulmada işlənən tikə. yamaq vurulmalı