Multilingual Turkish Dictionary

ƏQMƏŞ

ƏQMƏŞ : Turuz Dictionary

əğməş. əğəc. əğəş. əğməc. çaç. yay

ƏQMƏŞ : Turuz Dictionary

əğməş. əğəc. əğəş. əğməc. çaç. yay