Multilingual Turkish Dictionary

ƏQMƏYƏ

ƏQMƏYƏ : Turuz Dictionary


əkib döz, əkməyə yox.
əsməyə yel , axmıya su , dönmüyə dəyirman, əkməyə əkən, biçməyə biçən, kim yarar yarman.(öğünü: çağı. sırası). (hər olayın nədəni var, hər nədənin öğünü)

ƏQMƏYƏ : Turuz Dictionary

-ağac dalların əğməyə yarar: kəkə. kəkəy. kəvkə. gərəvə. gərəvi. gəgəy. əğəc. gəğməc. əğməc. qolçanğ. qolçan. gəloc. gəroc. gərü. gərüğ. girvə. girvə. gəlbəri. koğa. kovğa. gəğər. gərə. gərəvi. gələvi. kəvük. kəğə. gir

ƏQMƏYƏ : Turuz Dictionary


əkib döz, əkməyə yox.
əsməyə yel , axmıya su , dönmüyə dəyirman, əkməyə əkən, biçməyə biçən, kim yarar yarman.(öğünü: çağı. sırası). (hər olayın nədəni var, hər nədənin öğünü)

ƏQMƏYƏ : Turuz Dictionary

-ağac dalların əğməyə yarar: kəkə. kəkəy. kəvkə. gərəvə. gərəvi. gəgəy. əğəc. gəğməc. əğməc. qolçanğ. qolçan. gəloc. gəroc. gərü. gərüğ. girvə. girvə. gəlbəri. koğa. kovğa. gəğər. gərə. gərəvi. gələvi. kəvük. kəğə. gir