Multilingual Turkish Dictionary

ƏQMƏZƏ

ƏQMƏZƏ : Turuz Dictionary


əkənə yar, əkməzə dar gəlir. (yar: gen. gülər. bol)

ƏQMƏZƏ : Turuz Dictionary


əkənə yar, əkməzə dar gəlir. (yar: gen. gülər. bol)