Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİLİYİN

ƏQRİLİYİN : Turuz Dictionary

-çoxda düzlük yaramaz, yetər əğriliyin az olsun

ƏQRİLİYİN : Turuz Dictionary

-dəvə boynun əğriliyin bilsə yaxşı

ƏQRİLİYİN : Turuz Dictionary

-dəvə boynun əğriliyin bilsə yaxşı.(el üçün hər çağun oldağı, vaqeiyyəti danışmaq yeğdir)

ƏQRİLİYİN : Turuz Dictionary

-çoxda düzlük yaramaz, yetər əğriliyin az olsun

ƏQRİLİYİN : Turuz Dictionary

-dəvə boynun əğriliyin bilsə yaxşı

ƏQRİLİYİN : Turuz Dictionary

-dəvə boynun əğriliyin bilsə yaxşı.(el üçün hər çağun oldağı, vaqeiyyəti danışmaq yeğdir)