Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİLƏRLƏ

ƏQRİLƏRLƏ : Turuz Dictionary


əğrilərlə, oğrularla eygin doğrun davranma. (eygin: içiz çəkən kimi)

ƏQRİLƏRLƏ : Turuz Dictionary


əğrilərlə, oğrularla eygin doğrun davranma. (eygin: içiz çəkən kimi)