Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİLİNMƏK

ƏQSİLİNMƏK : Turuz Dictionary

əksilinmək. kəsilmək. budanmaq. budağınmaq. (budaq). dısılmaq

ƏQSİLİNMƏK : Turuz Dictionary

əksilinmək. kəsilmək. budanmaq. budağınmaq. (budaq). dısılmaq