Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSİYİ

ƏQSİYİ : Turuz Dictionary

-acgöz doyamaz dünyanı versən, toxgözdə nəvar, əksiyi bilməz

ƏQSİYİ : Turuz Dictionary


(çıxarsızlıqla koranlığdan, kütlükdən əksiyi olmayan).
açıq gözlə seçənmir , qapıq gözlə axdarır

ƏQSİYİ : Turuz Dictionary

-örtülü əksiyi ortaya çıxmaq: kəli görünmək. kəl açılmaq.
kəl başa, qızıl darağ:

ƏQSİYİ : Turuz Dictionary

-acgöz doyamaz dünyanı versən, toxgözdə nəvar, əksiyi bilməz

ƏQSİYİ : Turuz Dictionary


(çıxarsızlıqla koranlığdan, kütlükdən əksiyi olmayan).
açıq gözlə seçənmir , qapıq gözlə axdarır

ƏQSİYİ : Turuz Dictionary

-örtülü əksiyi ortaya çıxmaq: kəli görünmək. kəl açılmaq.
kəl başa, qızıl darağ: