Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSƏRİYƏTTƏ

ƏQSƏRİYƏTTƏ : Turuz Farsca - Türkce

çoxun
çoxun, əksəriyətdə qatıldığı sözlərə köklük, dəğişməzlik nitəliyi verən söz:qat. qata. qatı.
qat sayı: sat san. sal san. sabit nümrə, şumarə. bir sayının, kəmmiyyətin neçə qat, neçə dəfə alındığını göstərən sayı.
qat dirək: ana dirək.
qatqı