Multilingual Turkish Dictionary

ƏQSƏTMƏK

ƏQSƏTMƏK : Turuz Dictionary

əğsətmək. > əksitmək. əsgitmək. azaltmaq. kəməltmək

ƏQSƏTMƏK : Turuz Dictionary

əğsətmək. > əksitmək. əsgitmək. azaltmaq. kəməltmək