Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİRSİN

ƏQTİRSİN : Turuz Dictionary

əkdirsin. əkidirsin. becərirsin. tərbiyət edirsin.
yüz iligin umursun adam deyə əkdirsin, on iligin umursun ağac yalım tikirsin, bir iligin umursun buğda əkib biçirsin

ƏQTİRSİN : Turuz Dictionary

əkdirsin. əkidirsin. becərirsin. tərbiyət edirsin.
yüz iligin umursun adam deyə əkdirsin, on iligin umursun ağac yalım tikirsin, bir iligin umursun buğda əkib biçirsin