Multilingual Turkish Dictionary

ƏQTİSƏMƏK

ƏQTİSƏMƏK : Turuz Dictionary


boyun əğdisəmək: ipin, sarğın dartmaq, çəkmək. salı, xəbər, iz, nişan vermək. kontırola almaq

ƏQTİSƏMƏK : Turuz Dictionary


boyun əğdisəmək: ipin, sarğın dartmaq, çəkmək. salı, xəbər, iz, nişan vermək. kontırola almaq