Multilingual Turkish Dictionary

ƏQZƏTMƏK

ƏQZƏTMƏK : Turuz Dictionary

əkzətmək. əkitmək. əkdətmək. becərtmək. pərvərtmək

ƏQZƏTMƏK : Turuz Dictionary

əkzətmək. əkitmək. əkdətmək. becərtmək. pərvərtmək