Multilingual Turkish Dictionary

ƏRÇİLƏNMƏK

ƏRÇİLƏNMƏK : Turuz Dictionary

kişilənmək

ƏRÇİLƏNMƏK : Turuz Dictionary

kişilənmək