Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİSİN

ƏRİSİN : Turuz Dictionary


ağırın davran ərisin dağlar. (ağırın. dərin. mətin)

ƏRİSİN : Turuz Dictionary


ağırın davran ərisin dağlar. (ağırın. dərin. mətin)