Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİZİ

ƏRİZİ : Turuz Dictionary

-ərizi ödənir: dəğəri verilir.
ərizi nə: dəğəri nə

ƏRİZİ : Turuz Dictionary

-ərizi ödənir: dəğəri verilir.
ərizi nə: dəğəri nə