Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏNTƏN

ƏRƏNTƏN : Turuz Dictionary


allahım aşdır daşdır , umurqanın bol olsun, doğurduğun ərəndən, düşman qaytan ər olsun (umurqanın: azığın. zumarın. hasılın. rizqin). (qaytan: qaytaran). (yeni doğan uşağa sılağ vermə qutluğu)

ƏRƏNTƏN : Turuz Dictionary


allahım aşdır daşdır , umurqanın bol olsun, doğurduğun ərəndən, düşman qaytan ər olsun (umurqanın: azığın. zumarın. hasılın. rizqin). (qaytan: qaytaran). (yeni doğan uşağa sılağ vermə qutluğu)