Multilingual Turkish Dictionary

ƏRƏQLƏ

ƏRƏQLƏ : Turuz Dictionary

ərəklə. amacla.
ərən ərəklə yaşır, ərən irkəsiz çaşır. (irkəsiz: amacsız. mənzilsiz. məqsədsiz)

ƏRƏQLƏ : Turuz Dictionary

ərəklə. amacla.
ərən ərəklə yaşır, ərən irkəsiz çaşır. (irkəsiz: amacsız. mənzilsiz. məqsədsiz)