Multilingual Turkish Dictionary

ƏRCİTMƏK

ƏRCİTMƏK : Turuz Dictionary

ərçitmək. ərşitmək.
sulandırmaq. xamsıtmaq. yumuşatmaq.
süytütmaq. sustaytmaq. sustayıtmaq. susdatmaq. sıytatmaq. düşürtmək. yumuşatmaq

ƏRCİTMƏK : Turuz Dictionary

ərçitmək. ərşitmək. əzdirmək. nazlamaq. yoqqalamaq. oqqalamaq. uqqalamaq. yoqqalamaq. yuqqalamaq. yuxqalamaq. oxşalamaq. oxşamaq. oğşamaq. ovşamaq. yoxşamaq. yoğşamaq. yovşamaq

ƏRÇİTMƏK : Turuz Dictionary

ərcitmək. ərşitmək.
sulandırmaq. xamsıtmaq. yumuşatmaq.
süytütmaq. sustaytmaq. sustayıtmaq. susdatmaq. sıytatmaq. düşürtmək. yumuşatmaq

ƏRÇİTMƏK : Turuz Dictionary


nərsənin sərtliyin, bəkliyin, itiliyin, şaxlığın, acarlığın yumuşatmaq, əzmək ərçitmək, ərşitmək: öldürmək

ƏRÇİTMƏK : Turuz Dictionary

ərcitmək. ərşitmək. əzdirmək. nazlamaq. yoqqalamaq. oqqalamaq. uqqalamaq. yoqqalamaq. yuqqalamaq. yuxqalamaq. oxşalamaq. oxşamaq. oğşamaq. ovşamaq. yoxşamaq. yoğşamaq. yovşamaq

ƏRCİTMƏK : Turuz Dictionary

ərçitmək. ərşitmək.
sulandırmaq. xamsıtmaq. yumuşatmaq.
süytütmaq. sustaytmaq. sustayıtmaq. susdatmaq. sıytatmaq. düşürtmək. yumuşatmaq

ƏRCİTMƏK : Turuz Dictionary

ərçitmək. ərşitmək. əzdirmək. nazlamaq. yoqqalamaq. oqqalamaq. uqqalamaq. yoqqalamaq. yuqqalamaq. yuxqalamaq. oxşalamaq. oxşamaq. oğşamaq. ovşamaq. yoxşamaq. yoğşamaq. yovşamaq

ƏRÇİTMƏK : Turuz Dictionary

ərcitmək. ərşitmək.
sulandırmaq. xamsıtmaq. yumuşatmaq.
süytütmaq. sustaytmaq. sustayıtmaq. susdatmaq. sıytatmaq. düşürtmək. yumuşatmaq

ƏRÇİTMƏK : Turuz Dictionary


nərsənin sərtliyin, bəkliyin, itiliyin, şaxlığın, acarlığın yumuşatmaq, əzmək ərçitmək, ərşitmək: öldürmək

ƏRÇİTMƏK : Turuz Dictionary

ərcitmək. ərşitmək. əzdirmək. nazlamaq. yoqqalamaq. oqqalamaq. uqqalamaq. yoqqalamaq. yuqqalamaq. yuxqalamaq. oxşalamaq. oxşamaq. oğşamaq. ovşamaq. yoxşamaq. yoğşamaq. yovşamaq