Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMƏQİN

ƏRMƏQİN : Turuz Dictionary

ərməgin. ərməğan. sevirğal. söyürğal. söyüş. sövüş. sovuş. sağuş. savuş. seviş

ƏRMƏQİN : Turuz Dictionary

ərməgin. ərməğan. sevirğal. söyürğal. söyüş. sövüş. sovuş. sağuş. savuş. seviş