Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTİCİ

ƏRTİCİ : Turuz Dictionary

əritən. həllal. mühəllil

ƏRTİCİ : Turuz Dictionary

əritən. həllal. mühəllil