Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTƏMİ

ƏRTƏMİ : Turuz Dictionary

-türkün dəb ərdəmi kəməlməsin. (türkdən dəb ərdəm azalmasın)

ƏRTƏMİ : Turuz Dictionary


ər ərdəmi dosdunan, boydaş seçən xanımdan

ƏRTƏMİ : Turuz Dictionary

-türkün dəb ərdəmi kəməlməsin. (türkdən dəb ərdəm azalmasın)

ƏRTƏMİ : Turuz Dictionary


ər ərdəmi dosdunan, boydaş seçən xanımdan