Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZİQƏR

ƏRZİQƏR : Turuz Dictionary

ərzikər. dəğərlənər

ƏRZİQƏR : Turuz Dictionary

ərzikər. dəğərlənər