Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRLİQ

ƏSİRLİQ : Turuz Dictionary

əsirlik. çırtmıq. çıtmıq. kitmik. kitmək. tutsağlıq. əsarət

ƏSİRLİQ : Turuz Dictionary

əsirlik. çırtmıq. çıtmıq. kitmik. kitmək. tutsağlıq. əsarət