Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏF

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

acım peşmanlıq. təəssüf

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

acıma

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

oşurqanma

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

çönmə

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

doğru yola çönmə, qayıtma

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

döğünc nədamət. əfsus. tovbə.tövbə. nidamət. təəssüf

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

döngə

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

dönmə

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

dönüş

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

əsirgəlik

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

əsrəlik

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

ildimlik

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

qaralıq

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

qars

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

qırs

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

öğünc

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

ökünc

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

sıxılma

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

uğsuzluq

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

üzülmə

ƏSƏF : Turuz Farsca - Türkce

yazıqlıq