Multilingual Turkish Dictionary

ƏSASINDA

ƏSASINDA : Turuz Farsca - Türkce

enqizində əsas etibar ilə. əsasına görə