Multilingual Turkish Dictionary

ƏSASLATMA

ƏSASLATMA : Turuz Farsca - Türkce

dayaqlatma

ƏSASLATMA : Turuz Farsca - Türkce

kəsgitləmə dəlillətmə

ƏSASLATMA : Turuz Farsca - Türkce

qanıtlatma

ƏSASLATMA : Turuz Farsca - Türkce

qoyulatma

ƏSASLATMA : Turuz Farsca - Türkce

olumlatma

ƏSASLATMA : Turuz Farsca - Türkce

oyumlatma

ƏSASLATMA : Turuz Farsca - Türkce

sağlatma

ƏSASLATMA : Turuz Farsca - Türkce

yapıtlama