Multilingual Turkish Dictionary

ƏSKİLƏŞMƏK

ƏSKİLƏŞMƏK : Az Turkish Farsi

مصکهنه شدن. از مد افتادن