Multilingual Turkish Dictionary

ƏSL O TƏBAR

ƏSL O TƏBAR : Turuz Farsca - Türkce

dib ıldız dıbıldız. dib düb. soy kök