Multilingual Turkish Dictionary

BA ŞƏHAMƏT

BA ŞƏHAMƏT : Turuz Farsca - Türkce

ağut bağırlı. ürəkli. qeyrətli. cürətli